Skip to content
Home » بستن زبورپیشگویی یحیی در زابور الیاس نبی در زابو عیسی نبی در زابور پیامبر ملکی در زابور یحیی نبی

بستن زبورپیشگویی یحیی در زابور الیاس نبی در زابو عیسی نبی در زابور پیامبر ملکی در زابور یحیی نبی

عهد عتیق با نوید و مژده ی کسی که راه را در آینده آماده می کند به پایان می رسد

 سوره ی المدثر پیامبری را که در مورد روز محاکمه نبوت کرده بود، اینگونه به تصویر کشیده است: “ای کشیده ردای شب بر سر. برخيز… Read More »عهد عتیق با نوید و مژده ی کسی که راه را در آینده آماده می کند به پایان می رسد